Vi har år efter år upplevt att bristen på kompetenta kockar på kort sikt har en direkt inverkan på kvalitén i den svenska restaurangsektorn och på lång sikt direkt hotar den svenska restaurangnäringen. Kocknet är ett bemannings- och rekryteringsbolag som brinner för svensk gastronomi och svensk restaurangnäring. Genom vårt nätverk i Sverige och inom EU säkerställer vi att våra kunder inom restaurangsektorn har tillgång till kompetenta och professionella kockar när dem behöver det. Detta gäller såväl permanenta behov på årsbasis och under tillfälliga högsäsonger. Våra värdeord är Relation, Entreprenörskap och Effekt vilket genomsyrar allt vi gör.

Vi har genom vårt omfattande nätverk tillgång till kompetenta kockar i Sverige. Utöver det har Kocknet ett etablerat nätverk av professionella kockar inom EU. Med hjälp av vårt omfattande nätverk ser vi till att du som driver din restaurang kan fokusera på kvalitén och driften för att överlåta rekryteringen och bemanningen av kockar till oss. 

Vi erbjuder bemanning och rekrytering av kockar inom flera olika segment och kompetensnivåer. Hos oss kan du både finna juniora kockar samt självgående kockar med lång erfarenhet. I samband med att vi blir anlitade av dig kan vi i regel alltid lämna kvalitétsgarantier som gör att du kan utvärdera kockarna innan du väljer att binda dig på ett längre avtal med oss.

Vi erbjuder också nichade annonseringstjänster och andra deltjänster avseende rekryteringsprocessen för dig som behöver assistans längs rekryteirngsprocessen men samtidigt sköta delar av rekryteringen på egen hand.

Kontakta oss så berättar vi mer!