Kocknet erbjuder professionella rekryteringstjänster som baseras på era önskemål och behov. Vi utgår ifrån en kravspecifikation som vi gemensamt tar fram och därefter kan du luta dig tillbaka och låta oss sköta rekryteringen fram till att det är dags att presentera slutkandidater och slutförhandla med kandidaterna. Vi sköter alla andra delar i processen. Allt från djupintervjuer, referenstagning och om så önskas även arbetsprover. Givetvis har vi tät dialog med dig som beställare längs hela processen. 

Hyrrekrytering

Kocknet erbjuder även hyrrekrytering som ett alternativ till vanlig rekrytering. Med hyrrekrytering får du ett flexibelt upplägg med minimerat risk för dig som arbetsgivare. Genom en hyrrekrytering möjliggör vi att våra kunder kan hyra in personal under en eller tre månader innan en anställning realiseras. Därefter görs en rekrytering enligt överenskommelse mellan dig och kocken. Detta tillvägagångssätt gör att du kan utvärdera och verifiera kompetensen innan ni bestämmer er för en evenutell rekrytering. 

Deltjänster

Då vi i regel ansvarar och är med längs hela rekryteringsprocessen från ax till limpa kan ni som restaurang även anlita oss för deltjänster som ingår i en rekrytering. Det kan vara allt från utformning av annons, marknadsföring av dina annonser, avtalsskrivning eller övrig assistans som ni kan ha behov av i samband med rekryteringen.